Annuiteitenhypotheek voor de laagste rente Foxyhome makelaars


Annuïteitenhypotheek

In deze blog komt steeds een andere hypotheekvorm aan de orde. In dit artikel gaan we het hebben over de annuïteitenhypotheek

Hypotheken voor en na 2013

In 2013 is er veel veranderd in de hypotheekwereld. Door de crisis en dalende huizenprijzen, kwamen veel huiseigenaren in de problemen. Veel mensen hadden een (deels) aflossingsvrije hypotheek of een beleggingshypotheek, die niet genoeg opbracht. Hierdoor kwamen veel huizen onder water te staan. Dit betekent dat de hypotheek hoger is dan de verkoopwaarde van de woning en dat mensen bij verkoop met een restschuld achterblijven.
Vanaf 2013 stimuleert de overheid veiligere hypotheken. Er zijn maar 2 hypotheken waarvan de rente nog aftrekbaar is: de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Bij beide hypotheken wordt maandelijks een bedrag afgelost en wordt er rente betaald. Voor iedereen geldt: een hypotheek is voor maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor personen die al voor 2013 een woning hadden en een beleggings- of spaarhypotheek, of aflossingsvrijdeel, wordt de oude regel geëerbiedigd. Zij mogen gewoon hun rente op deze producten blijven aftrekken. Ze mogen deze producten ook meenemen naar hun nieuwe woning. Voor hen geld echter wel de 30-jaar termijn, ingaande per 2013.

Wat houdt een annuïteitenhypotheek in?

De annuïteitenhypotheek wordt gekenmerkt door een jaarlijks bruto gelijkblijvende totale hypotheeklast: de annuïteit. De som van de bruto rente en aflossing blijft gedurende de looptijd dus gelijk. Aan het begin bestaan de maandlasten vrijwel volledig uit rentebetalingen. Aan het einde van de looptijd wordt er vrijwel volledig afgelost.
Dit betekent dat je in de beginjaren veel rente betaalt. Deze rente is fiscaal aftrekbaar. Hierdoor betaal je netto minder dan in de laatste jaren. In de laatste jaren is er al veel afgelost, waardoor je nog maar weinig rente hoeft te betalen over de resterende hoofdsom. Je kunt dan ook minder rente aftrekken, waardoor je netto meer betaalt dan in de eerste jaren van je hypotheek.
Halverwege de looptijd ca 1/3 deel hoofdsom afgelost en na 2/3 van de looptijd ca ½ van de hoofdsom afgelost.
Bij het berekenen van de maximale hypotheeklast wordt door banken uitgegaan van de lasten o.b.v. annuïteiten.

Voorbeeld:
Een hypothecaire lening van 150.000 euro heeft een looptijd van 30 jaar. De hypotheekrente bedraagt 6% er jaar. De jaar annuïteit is 10.897 euro.
Aflossing jaar 1: 1.897 euro, rente 9.000 euro.
Aflossing jaar 10: 3.206 euro, rente 7.692 euro.

Zoals je ziet betaal je jaarlijks minder rente en los je meer af.

Voor wie is de Annuïteitenhypotheek aantrekkelijk?

De annuïteitenhypotheek is geschikt voor klanten (starters vanaf 2013), die maximaal gebruik willen maken van het fiscale voordeel van eigenwoningrenteaftrek met bij aanvang zo laag mogelijke lasten. Ook voor klanten die bij het afsluiten van een hypotheek op langere termijn een inkomensstijging verwachten en dus stijgende netto laten geen bezwaar vinden is deze annuïteitenhypotheek zeer geschikt. Ook voor klanten die op een bepaald moment een deel van de lening afgelost moeten hebben (bijvoorbeeld bij ingangsdatum pensioen) en tot die tijd stijgende inkomsten verwachten, biedt deze hypotheekvorm uitkomst.

Hypotheekadvies nodig?

Wat een Lineaire hypotheek is en waarom mensen daarvoor kiezen, kun je lezen in een volgend blog. Hypotheekadvies nodig? Neem contact op met Foxyhome Makelaars. Onze hypotheekadviseur is zeer ervaren en creatief om ook het schijnbaar onmogelijk voor u mogelijk te maken. Bekijk in ieder geval al onze actuele aanbod van de woningen die wij momenteel aanbieden.