Expat hypotheek: Foxhome doet het!

Het is niet altijd even gemakkelijk om als expat een koopwoning in Nederland te kopen op basis van financiering en de regels veranderen ook nogal eens. Foxyhome makelaars heeft alle kennis in huis en heeft reeds diverse expats succesvol aan een woning geholpen. Dus ook aan een expat hypotheek!

Nieuwe EU wetgeving hindert expatfinanciering

Vroeger waren veel banken niet happig op het verlenen van hypotheken aan expats. Je wist immers nooit of ze ineens met de noorderzon zouden verdwijnen. Uiteindelijk bleek dat gemiddelde expat zijn verplichtingen naar de bank beter na kwam dan de gemiddelde Nederlandse consument. Vanaf dat moment werd het steeds makkelijk voor een expat om zijn woning gefinancierd te krijgen, totdat de EU met nieuwe wetgeving in 2016 (de Mortgage Credit Directive geheten) zand in de motor strooide. De EU wilde iedereen die een inkomen in andere valuta dan de Euro ontving, beschermen tegen koersschommelingen. Zij lopen immers valutarisico. Stel dat zij hun inkomen in dollars ontvangen en hun hypotheek in euro’s af moeten lossen. Als de koers van de dollar dan daalt ten opzichte van de dollar, kost de aflossing hen een hoger bedrag in dollars. Het was nu de taak van de banken om dit valutarisico af te dekken en daar zaten ze niet op te wachten. Daarnaast waren hun systemen niet berust op het aanbieden van hypotheken in vreemde valuta. Door deze ontwikkelingen was de expat weer terug bij af voor het financieren van zijn woning.

Eind 2016 heeft ABN Amro extern advies ingeroepen hoe om te gaan met de MCD en er is een oplossing gevonden om met niet-Euro inkomen te kunnen omgaan. Dit was en is een enorme opluchting voor de internationale gemeenschap en voor hun financiële adviseurs. De truck is dat er met een lager percentage dan 100% van het inkomen wordt gerekend, als het om een expatfinanciering gaat, voor een persoon die zijn salaris in een andere valuta dan euro ontvangt. Hierdoor is hij grotendeels beschermd tegen de negatieve effecten van koersschommelingen en kan hij dit binnen zijn inkomen opvangen. Op dit moment zijn er meer banken die expatfinanciering aanbieden. Hoe meer eigen geld er wordt ingebracht, hoe gemakkelijker een hypotheek verstrekt wordt.

Extra eisen van de bank bij expatfinanciering

De bank stelt, zoals hierboven gesteld, meer eisen aan een expat, dan aan een Nederlander met Nederlands inkomen uit euro’s, voor de financiering van zijn woning. Een buitenlandse ondernemer komt niet in aanmerking voor financiering. Loondienst is een harde eis, zo ook een vast contract. Een van de aanvragers van de hypotheek dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit en de inbreng van eigen geld is in de regel minimaal 20% van het aankoopbedrag van de woning. Soms lukt het niet om de hypotheek daarnaast ook op naam van de niet-Nederlandse partner te zetten. Dit kan dan via de notaris worden opgelost.

Praktijk cases expat financiering

Ter verduidelijking wordt hieronder een aantal cases weergegeven inzake expat financiering.

Nederlandse expat komt terug naar Nederland
In dit geval moet u kunnen aantonen dat u voldoende inkomen heeft uit uw werkzaamheden in Nederland om een hypotheek voor de woning te kunnen krijgen. Uw werkgever moet hieromtrent een verklaring afgeven. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de draagkracht bij tijdelijk dubbele woonlasten. In Nederland ligt de grens voor het verkrijgen van een hypotheek veelal bij een bruto jaarinkomen vanaf 60.000 euro. De inbreng van eigen middelen is altijd een pré.

Aanhouden van een woning in Nederland en in het werkland
Veel expats verblijven regelmatig in Nederland en hebben daarnaast de intentie om zich uiteindelijk ook weer in ons land te vestigen. Als u aan kunt tonen dat u op vaste basis voldoende inkomsten heeft om de woonlasten van uw woning in het buitenland én de door u gewenste woning in Nederland te kunnen dragen, dan zijn er goede mogelijkheden voor een hypotheek. Uw kansen op een hypotheek worden daarbij vergroot als u zelf voldoende middelen inbrengt bij de aankoop van de woning. U moet hierbij wel rekening houden met Nederlandse belastingregime. U kunt de hypotheeklasten slechts aftrekken als de woning kwalificeert als uw hoofdverblijf. Uw inkomen dient ook (grotendeels) in Nederland te zijn belast om voor aftrek in aanmerking te komen. Op basis van belastingverdragen kan er veelal gekozen worden of men in het “woonland” of het “werkland” belasting wil afdragen. In de grensstreek werken veel Nederlanders in Duitsland. Duitsland kent geen hypotheekrenteaftrek. Door het inkomen in Nederland te belasten, is hypotheekaftrek mogelijk. Het verdient de aanbeveling in dit soort gevallen een gespecialiseerd fiscalist in de arm te nemen.

Verhuren van de woning in Nederland
Als u een paar jaar in het buitenland verblijft, is het wel lucratief om uw woning in de tussentijd te verhuren. Banken zijn hier echter huiverig voor. De Nederlandse wet geeft verregaande bescherming aan huurders en het is vaak lastig die er uit te krijgen. Een woning in verhuurde staat is minder waard bij verkoop, dan een leeg opgeleverde woning, daardoor kunt u in dit geval meestal tot maximaal 60% van de marktwaarde van de woning aan hypotheek krijgen. Daarnaast hanteren deze geldverstrekkers in dit soort situaties een rente die tot wel 2% hoger ligt dan de gemiddelde rente. U zult dus moeten beschikken over voldoende eigen middelen om op basis van deze voorwaarden een woning als expat te kunnen kopen.

Expat en koopwoning: raadpleeg Foxyhome makelaars voor een expat hypotheek!

De hierboven geschetste situaties dienen slechts als leidraad. Geen situatie is immers gelijk en daarom is het ook lastig om een advies op maat te geven. Wilt u als expat een woning kopen in Voorburg of omgeving en bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een expat hypotheek? Neem dan contact met ons op. C&D Makelaardij zoekt met u mee naar een geschikte woning en adviseert u graag omtrent de mogelijkheden wat betreft financieringen, dat geldt dus ook voor een expat hypotheek. U krijgt van ons dan een advies dat volledig afgestemd is op uw situatie. Een gedegen advies op maat dus!

Bel dus voor een expat hypotheek advies: 0620 578 303